Close Menu

CAO

De CAO voor Uitzendkrachten 2023 is op 1 juni 2023 in werking getreden.

Autoreset is aangesloten bij de ABU

De missie van de ABU (Algemene bond uitzendondernemingen) is: 
Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor uitzendwerk en payrolling. Uitzendwerk en payrolling laten mensen meedoen in de samenleving, zorgen voor banen en maken ondernemers concurrerend. 

Download hier de gehele CAO voor Uitzendkrachten versie juni 2023