Close Menu

Statement Corona

Autoreset (dochterbedrijf van Consolid) houdt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. Autoreset volgt daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op basis hiervan zijn de volgende maatregelen getroffen:

 1. Autoreset roept al haar chauffeurs en uitzendkrachten op om de hygiƫne maatregelen van het RIVM in acht te nemen om besmetting te voorkomen:
  1. Was uw handen regelmatig met water en zeep
  2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  3. Gebruik papieren zakdoekjes
  4. Geen handen schudden
 2. Autoreset verzoekt haar chauffeurs en uitzendkrachten nadrukkelijk thuis te blijven als zij verkoudsheidsklachten ervaren of koorts hebben en zich pas weer beschikbaar te stellen wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn.
 3. Autoreset heeft een protocol opgesteld gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het sectorprotocol om zo een ieders veiligheid te waarborgen. Dit protocol is verspreid onder alle werknemers en relaties en is tevens op te vragen bij de afdeling Sales.

Autoreset benadrukt dat de maatregelen een preventief karakter hebben. Het welzijn van haar chauffeurs en relaties evenals het borgen van de dienstverlening is daarbij het uitgangspunt. Mochten er nieuwe ontwikkelingen of maatregelen van kracht gaan, dan informeert Autoreset haar chauffeur, opdrachtgevers hierover en wordt dit statement geactualiseerd.